Select your language

Shohagh Paribhan Ltd. Dhaka 114, D.I.T Road, Malibagh, Dhaka. Tel: 9334152, 8316766, 8126293. Chittagong Zakir Hossain Road , Dampara, Chittagong. Tel: 031-618930, 616520. Cox's Bazar Jhawtala, Main road, (near airport road), Cox's Bazar. Tel: 011-737710

Khulna Khan-A-Sabur Road, Dakbangla, Khulna. Tel: 725666, 725397. Jessore Garikhana Road, Jessore Tel : 6931, 5407. Shatkhira 1594, Kaligonj Road, Shatkhira. Tel : 2488 Challenger Dhaka 11, Fakirapool, Dhaka. Tel: 8317680, 8317557 Chittagong 1 BRTC Market , EpZ Gait, Chittagong. Tel: 031-619304 Cox's Bazar Laldighirpar , Cox's Bazar Silk Line Dhaka 167, Motijheel, Circular Road, Dhaka. Tel: 88-02-7102461. N.P. Elegance Dhaka 100, Shukrabad, Dhaka-1207. Tel: 02-8111930. Rajshahi Centre Bus Terminal. Seroli, Rajshahi Tel : 0721-774972. CityCom Dhaka Hotel Eden Complex, Dhaka, Tel: 02-7101956 Chittagong Halishahar , Barapool, Chittagong. Tel : 031-715909, 710565 Concord Dhaka 167/B, Eden Complex, Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Tel: 9345655 Saudia Coach Service Dhaka Arambag Counter, Dhaka. Tel: 02-7102465. Chittagong Taj Market, Bahaddarhat , Chittagong. Tel: 031-615161, 01711-328836. Cox's Bazar Saudia Terminal Bhaban, Main Road, Cox's Bazar. Tel: 0341-63888. Dolphin Challenger Dhaka 11, Fakirpool. Dhaka. Tel: 02-8317557, 8315375. Drooti Dhaka 75-Ka, Gabtoli , Mirpur, Dhaka. Tel: 8014563 Eagle Paribahan Dhaka Circular Road (Opp. to Notre Dame College), Dhaka-1000. Tel: 7101504 Green Line Dhaka 9/2 Outer Circular Road, Rajarbagh, Dhaka. Tel: 9339623, 9342580, 8353005. Chittagong Zakir Hossain Road, Dampara , Chittagong. Phone: 88-031-630551, 0171-572024. Cox's Bazar Hotel Al-Hera (ground floor), Jhawtala Main Road, Cox's Bazar. Phone: 88-0341-62533, 011-737710. Hanif Enterprise Dhaka 22/3, Block-B, College Gate, Dhaka. Tel: 02-9120116, 8114442, 8313869. Chittagong 9/2 B.R.T.C Market , Chittagong. Tel : 031-638322, 656088 Shoukhin Paribahan Dhaka 257-Ka, Gabtoli, Dhaka. Tel: 02-8014397, 9001796. Modern Enterprise Dhaka 64/7, Lake Circus Kalabagan, Dhaka Tel: 02-9123743; Rajshahi:: Centre Bus Terminal , Seroli, Rajshahi. Tel : 0721-775221; Khulna Opposite Hotel Royal , Khulna. Tel : 9340962 Tokyo Line Dhaka 167/1, Motijheel, Circular Road, Dhaka. Tel: 02-9134726. Sil Com Dhaka 167, Motijheel, Circular Road, Dhaka. Tel: 02-9351392. Sylhet Shalim Mansion, Bisho Road , Mendibag, Sylhet. Tel: 714422. Unique Service Dhaka 4 Inner Circular Road , Fakirapool, Dhaka-1000. Tel: 02-8123160, 9561252. Chittagong Shop # 2, Hotel Saikat, Station Road, Chittagong. Tel: 031-611661, 017-741297. Khalek Enterprise Dhaka 167/1, Motijheel Circular Road, Arambagh, Dhaka Tel: 7101894, 7101250, 9121280. S. Alam Coach Service Dhaka Fakirapool, Dhaka Tel: 02-9331864. Chittagong Taj Market, Bahaddarhat , Chittagong. Tel: 031-652478, 621991. Coxs's Bazar Laldighir Par, Main road , Cox's Bazar. Tel: 0341-64286. Neptune Coach Service Dhaka: 167/4, Motijheel Circular Road, Hotel Eden Building, Dhaka. Tel: 7101945, 7101951, 9123092. Chittagong Dampara Police Line , Near Garibullah Shah Mazar. Tel : 031-613511, 620383. Shyamoli Paribahan Dhaka BRTC Kamalapur Bus Depot , Dhaka. Tel: 02-9333803. Keya Paribahan Dhaka 167/1, Motijheel Circular Road , Arambagh, Dhaka. Tel: 7101894, 7101250, 9121280.

Pin It
Add comment